Българско сдружение по интервенционална рентгенология

Председател

доц. д-р Станимир Сираков

 

e-mail: ssirakov@bsuniers.com

сайт: https://rilski.com/dt_doctors/доц-станимир-сираков/

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68