Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина. Рак на белия дроб. 4-6 април 2024 г.


04-06 април 2024 г., „хотел Рамада“, гр. София

 
Уважаеми колеги,

Каним ви на Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Рак на белия дроб“ на 04-06.04.2024 г., в „хотел Рамада “, гр. София.

 
Първите два дни ще бъдат в мултидисциплинарен формат. Есперти и водещи специалисти от всички медицински специалности, които участват в диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с рак на белия дроб ще изнесат лекции, или ще участват дискусионни панели. Специални гости на академията ще бъдат Проф.  д-р Лука Брчич от Институт по патология, Медицински университет, Грац, Австрия и д-р Арсела Прелаж от Instituto Nazionale dei Tumori di Milano, Италия. Ще се запознаете с най-новите постижения на прецизираната диагностика, съвременното лечение, скрининга и мониторинга на пациентите с рак на белия дроб, както и с приложението на изкуствен интелект и deep learning в диагностиката на белодробния карцином. 

Третият ден ще бъде посветен на специализирано обучение по молекулярна дигитална патология на рака на белия дроб. Модератор ще бъде проф. д-р Савелина Поповска, дм. – Ръководител Катедра "Патологоанатомия", Медицински университет Плевен, а водещ лектор ще бъде доц. д-р Свитлана Бачурска, дм. – Началник Клиника по клинична патология, УСБАЛО, София. 

Седмото издание на Академията по молекулярна патология и персонализирана медицина 2024 "Рак на белия дроб" ще бъде подходящо за специалисти и специализанти по медицинска онкология, обща и клинична патология, молекулярна биология, медицинска генетика, образна диагностика лъчелечение и радиохирургия, гръдна и онкологична хирургия, психоонкология, здравен мениджмънт и организация на здравеопазването
   
Очакваме ви!
Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ
 
РЕГИСТРАЦИЯ

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68