Българска асоциация за изследване и лечение на болката

Председател:
Проф.д-р Иван Смилов
тел./факс: 9172-493; тел.: 952 03 86
E-mail: smilov@medfac.acad.bg

Секретар

К.Христова

Катедра по Анестезиология и интензивно лечение

София 1431 бул. "Св. Георги Софийски №1

тел/факс: +359 2 92 30 570

e-mail:kail_medfac@abv.bg 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68