Българско дружество по инфекциозни болести

Председател

Проф. д-р Татяна Червенякова

Адрес

1606 София, бул. ”Академик Иван Гешов” №17
СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД, гр. София

Официален сайт

https://www.bsid-bg.org/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68