Научно дружество по трансфузионна хематология

Председател

Проф. д-р Румен Попов
 

e-mail: contact@ssth.bg

Официален сайт

https://ssth.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68