Българско дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания

Председател:
Д-р Мариета Караджова
Клиника по нервни болести
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-664; 9230-490
E-mail: karadjova.md@abv.bg

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68