Българско дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието

Председател

Проф. д-р Венета Божинова

 

Официален сайт

https://childneuropsych-bg.com/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68