Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия

Председател

Проф. д-р Карен Джамбазов
 

Имейл: otorhinolaryngology@abv.bg

Официален сайт

http://orl.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68