Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН)

Председател

Чл.кор. проф. д-р Николай Кирилов Петров

 

Тел: +359 2 922 5788

e-mail: ccbulg@abv.bg

Официален сайт

https://bulspen.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68