Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН)ccbulg@abv.bg

Президент:

НАЧАЛНИК  НА  ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЧЛЕН-КОР. ПРОФ.    

0887 217 910

e-mail: niki.petrov@abv.bg

Зам. президенти:

доц. Даниела Веселинова Попова, дм  

 0899 713 141

e-mail: danielapopova@ yahoo.com

доц. Регина Комса- Пенкова, дм  

 0887 365 357

e-mail: rkomsa@gmail.com

Почетен президент:

 

 доц. Георги Колев Казанджиев, дм 

 0888 312 080

e-mail: kazandzhiev@abv.bg

Секретар:

д-р Емил Илиев Кържин

0887 930 056

e-mail: ekargin@abv.bg

Членове:

проф. Димитър Драгомиров Карадимов, дмн

 0889 502 774

e-mail: klinika_kail@abv.bg

проф. Огнян Георгиев Хаджийски, дмн

 0888 420 219

e-mail: burns_hadj@hotmail.com

проф. Проф. Милан Стоянов Миланов, дмн

 0888 961 609

e-mail: kail@pirogov.bg

проф. Атанас  Георгиев Темелков, дмн

0888 831 683

e-mail: atemelkov@abv.bg

проф. Силви Любчов Георгиев, дмн

 0888 705 224

e-mail: silvi_georgiev@abv.bg

проф. Стоян Георгиев Миланов, дм

 0888 418 943

e-mail: joromilanov@yahoo.com

проф. Вилиан Христов Платиканов, дм

 0886 613 461

e-mail: vplat@yahoo.com

проф. Чавдар Стефанов Стефанов, дм

 0888 434 612

e-mail: ch_stefanov@abv.bg

 проф. Никола Николов Владов, дмн

 0888 440 565

e-mail: nvladov@yahoo.com

доц. Константин Николов Рамшев, дм

0887 202 128

e-mail: kramshev@yahoo.com

доц. ГеоргиЕнчев Матев, дм

0888 351 247

e-mail: matev_g@mail.bg

доц. Крум Сотиров  Кацаров, дм 

 0887 303 779

e-mail: krum katzarov@yahoo.com

доц. Христо Стоянов Бозов, дм

 0886 609 605

e-mail: hr_bozov@yahoo.com

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68