Българско дружество по патология

Председател:

д-р Александрина Влахова

 

Официален сайт

https://bgpathology.org/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68