Българска педиатрична асоциация

Председател

Проф. д-р Иван Литвиненко
 

Адрес

София 1606, бул. „Акад. Ив. Гешов’ №11
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД

 

E-mail: pediatria.bg@gmail.com

Официален сайт

https://pediatria-bg.eu/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68