Българска асоциация по радиология

Председател

Проф. д-р Милан Тотев

 

E-mail: milantotev@doctor.com

Официален сайт

http://bulrad.bg/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68