Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


 

Председател на УС на СБМС:

Проф. д-р Асен Гудев

 

Членове на УС на СБМС:          

Проф. д-р Борис Богов

Доц. д-р Васил Свещаров

Проф. д-р Димитър Буланов

Проф. д-р Здравко Каменов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

Проф. д-р Милена Станева

Чл. кор. проф. д-р Николай Петров

Чл. кор. проф. д-р Николай Габровски

Проф. д-р Стоян Миланов

Проф. д-р Татяна Бенишева-Димитрова

Проф. д-р Тодор Кантарджиев

Чл. кор. проф. д-р Цветелина Танкова

 

Научен секретар:

Проф. д-р Здравко Каменов, дмн

 

 

 

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68