Асоциация по физикална медицина и рехабилитация

ПРЕДСЕДАТЕЛ

проф. д-р Елена Илиева

 

Официален сайт

https://bgsprm.com/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68