Асоциация по физикална медицина и рехабилитация

Съсловна организация на лекарите-специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина в България, юридическо лице с нестопанска цел. Съдебно решение за регистрация - №1/07.05.2001 год. на Софийски градски съд, партиден №8643, приемник на Републиканското научно дружество по Курортология, физиотерапия и рехабилитация (от 2005 год.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р Татяна Ангелова, д.м.
tan_angelova@yahoo.com
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Д-р Илза Попова
ilza_popova@mail.bg
 
ЧЛЕНОВЕ:
Проф. д-р Елена Илиева, дм – координатор Международна дейност
elena_md@yahoo.com
 
Доц.д-р Иван Чавдаров, дм – координатор болнична помощ
hospital@cpcentresof-bg.com
 
Доц. Д-р Илия Тодоров, дм – координатор болнична помощ
ilkotodorov@gmail.com
 
Доц.д-р Кирил Панайотов, дм – координатор БЛС, МЗ, НЗОК, КЗНС
zkm@abv.bg
 
Д-р Живко Неделчев – координатор „Болнична помощ”
jivko_dok@abv.bg
 
Д-р Емил Милушев, дм – координатор „Болнична помощ”
e.milushev@abv.bg
 
Д-р Мая Желева – координатор „Доболнична помощ”
m_t_jeleva@abv.bg
 
Д-р Юри Гечев – координатор „Доболнична помощ”
mc.kazanlyk@abv.bg
 
Д-р Росица Шейтанова – координатор „Доболнична помощ”
sheitanova@gmail.com
 
Д-р Хариета Елкова – председател на Контролната комисия
h.elkova@abv.bg
 

АДРЕС НА СДРУЖЕНИЕТО: гр. София, бул. "Овча купел" 2В, Национална специализирана болница по Физикална терапия и рехабилитация ЕАД. Решение на СГС №4/10.04.2012 год.

Електронна страница на сдружението: www.bgsprm.com

Електронна поща на сдружението: office@bgsprm.com

Печатен орган на сдружението: сп. "Физикална медицина, рехабилитация, здраве" ISSN 1312-0417

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68