Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

Председател:
Д-р Любомир Алексиев
ЦВМЕАМ, Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.: 9225-052
E-mail: aleksiev@vma.bg

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68