Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина

Председател

Проф. д-р Любомир Алексиев

 

Официален сайт

https://bsansm.org/

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68