Българско хирургическо дружество

Председател:
Проф.д-р Дамян Дамянов
Клиника по хирургия
УМБАЛ “Царица Йоанна”
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел.: 9432-363; тел./факс: 943 21 14

Секретари:
Д-р Бойко Коруков
Клиника по хирургия
УМБАЛ “Царица Йоанна”
ул. Бяло море № 8, София-1504
тел.: 9432-357
E-mail: boicok@yahoo.com

Д-р Петрана Дойнова
Клиника по детска хирургия
МБАЛСМ “Пирогов”
бул. Тотлебен № 21, София-1606
тел.: 9154-276
E-mail: nimpex@primasoft.bg

Касиер:
Д-р Георги Гърбев
Клиника по хирургия
Военномедицинска академия
ул. Св. Г. Софийски № 3, София-1606
тел.: 9225-487
E-mail: ggurbev@yahoo.com

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68