Българско дружество по хранене и диететика

Председател

Проф. д-р Божидар Попов

 

E-mail: bg_nutr_soc@yahoo.com

Официален сайт

http://www.nutrsocbg.com/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68