Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза

Председател:
Проф. д-р Златимир Коларов
Клиника по ревматология
УМБАЛ “Свети Иван Рилски”
ул. Урвич №13, София - 1612
тел.: 958 93 91; GSM: 0888 220 118

Секретар:
Секретар: Д-р Родина Несторова
Ревматологичен център "Света Ирина", 
Дървеница, ул. "Жеко войвода" №5
София - 1756
тел: 02 444 2009; GSM: 0888813435

Касиер:
Д-р Камелия Гърбева
Център по ревматология
ул. Урвич № 13, София-1612
тел.: 958 12 30; GSM: 0887 800 738

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68