Българска асоциация по сексуална медицина

Председател

Д-р Здравко Каменов

 

Клиника по ендокринология
УМБАЛ “Александровска”

тел.: 02 9230 244; 0887 726 683

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68