Българска медицинска хомеопатична организация

Председател:

Д-р Петко Загорчев

Ул. Рилски езера, бл.15-а

София 1407

Е-майл: zorka_dr@abv.bg

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68