Българска медицинска хомеопатична организация

Председател

Д-р Петко Загорчев

 

тел.: 02 968 1912, 0888 148 912

e-mail: bmhobg@gmail.com

Официален сайт

http://www.bmho.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68