Българска асоциация на микробиолозите

Председател

Проф. д-р Тодор Кантарджиев

 

 

тел.: +359 2 846 5520

e-mail: contact_us@bam-bg.net

Официален сайт

https://www.bam-bg.net/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68