Българско дружество по алергология

Председател:
Проф. д-р Васил Димитров
Клиничен център по алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-603; факс: 9230-715

Секретар:
Проф.д-р Тодор Попов
Клиничен център по алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-397
E-mail: tedpop@alexandrovska-hospital.bg

Касиер:
Д-р Румяна Рачева
Клиничен център по алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431
тел.: 9230-231

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68