Българско дружество по алергология

Председател

Доц. д-р Мария Стаевска
тел.: 02 9230-621
е-mail: mari66sta@gmail.com

Секретар

Д-р Борислава Крушева

тел.: 02 9230-701
e-mail: brktar@gmail.com

Касиер

Д-р Цветелина Лазарова

тел.: 02 9230-719
e-mail: dr.lazarova65@gmail.com

Адрес

Клиника по Клинична алергология
УМБАЛ “Александровска”
ул. Св. Г. Софийски № 1, София-1431

Официален сайт

https://allergy-society.bg/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68