Българска ортопедична и травматологична асоциация "Бойчо Бойчев"

Председател

доц. д-р Калин Михов

Секретар

д-р Явор Пукалски

 

Официален сайт

https://bota.bg/

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68