Българска ортопедична травматологична асоциация (БОТА)

УС на БОТА

Председател:
Проф. Асен Балтов
Имейл: predsedadel@bulortho.org

Зам. председатели:
Проф. Диян Енчев
Доц. Антони Георгиев

Касиер:
Доц. Неделчо Цачев

Секретар:
Д-р Борислав Тасев
Имейл: sekretar@bulortho.org
Мобилен телефон 0886149675


Етична комисия:
Председател:
Проф. Христо Георгиев

Членове:
Проф. Аспарух Аспарухов
Д-р Георги Кръстев

Контролно-ревизионна комисия
Председател:
Доц. Владимир Русимов

Членове:
Д-р Боян Христов
Д-р Роберт Халваджиян

Главен редактор на списание „Ортопедия и травматология”:
Проф. Владимир Ставрев

www.bulortho.org

 

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68