Българско академично дружество по трудова медицина

Председател

Проф. д-р Невена Цачева

 

 

e-mail: badtm2014@abv.bg

Официален сайт

https://badtm.com/

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68