BBA

Medical specialists

Bulgarian Association of Drug Information (BADI) Българска асоциация за изследване и лечение на болката Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози Българска асоциация по радиология Българска асоциация по сексуална медицина Българска педиатрична асоциация Българска психиатрична асоциация Българско анатомично дружество Българско дружество “Неврология-проф.д-р Сашо Божинов” Българско дружество по авиационна, морска и космическа медицина Българско дружество по акушерство и гинекология Българско дружество по алергология Българско дружество по белодробни болести Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство Българско дружество по вирусология Българско дружество по военна медицина Българско дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография Българско дружество по генетика и геномика на човека Българско дружество по главоболие и болка Българско дружество по Деменции Българско дружество по дерматология и венерология Българско дружество по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология Българско дружество по ендокринология Българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина Българско дружество по имунология на репродукцията Българско дружество по инфекциозни болести Българско дружество по история на медицината Българско дружество по клинична и трансфузионна хематология Българско дружество по клинична лаборатория Българско дружество по клинична фармакология и терапия Българско дружество по медицинска биология Българско дружество по медицинска география Българско дружество по медицинско образование Българско дружество по невропатична и хронична болка Българско дружество по невропатология Българско дружество по неврохирургия Българско дружество по нефрология Българско дружество по обща медицина Българско дружество по ортопедия и травматология Българско дружество по осигуряване качеството в медицинската лаборатория Българско дружество по оториноларингология Българско дружество по паразитология Българско дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН)ccbulg@abv.bg Българско дружество по патология Българско дружество по психосоматична медицина Българско дружество по ревматология Българско дружество по спортна медицина и кинезитерапия Българско дружество по токсикология Българско дружество по урология Българско дружество по фармакология Българско дружество по физиологични науки Българско дружество по хигиена Българско дружество по химиотерапия Българско дружество по хранене и диететика Българско микологично дружество Българско хирургическо дружество Съдебна медицина и деонтология Съюз на очните лекари в България

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68