Board of Directors

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68