Лица за контакти

Главен редактор
Проф. д-р Борис БОГОВ
Медицински Университет - София
Университетска болница "Александровска"
Клиника по нефрология
02/923 02 63, 0879 87 80 45
 
Зам. главен редактор
Проф. д-р Златомир Коларов
УМБАЛ "Св. Иван Рилски"- София
Клиника по ревматология
 
Секретар
Доц. д-р Румяна Кръстева 
Медицински Университет - София
Университетска болница "Александровска"
Клиника по нефрология
 

Адрес на редакцията

СБМС, София 1431, ПК-063, ул. "Св. Георги Софийски" 1


 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68