Научни области

•   абдоминална ехография
•    авиационна, морска и космическа медицина
•    акушерство и гинекология
•    алергология
•    анатомия
•    анестезиология и реанимация
•    белодробни болести
•    биомедицинска физика
•    вирусология
•    военна медицина
•    гастроентерология
•    гастроинтестинална ендоскопия
•    генетика на човека
•    геронтология
•    главоболие
•    деменции
•    деонтология
•    дерматология и венерология
•    ЕЕГ
•    ЕМГ
•    ендокринология
•    епидемиология на инфекциозните и неинфекциозни болести
•    епилепсията
•    естетична хирургия и естетична медицина
•    затлъстяване и съпътстващи заболявания
•    здравен мениджмънт
•    изследване и лечение на болката
•    имунология
•    имунология на репродукцията
•    инфекциозни болести
•    информатика
•    история на медицината
•    кардиология
•    кинезитерапия
•    клинична лаборатория
•    клинична неврофизиология
•    клинична фармакология и терапия
•    клинична и трансфузионна хематология
•    криминалистика
•    мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система
•    медицинска биология
•    медицинска география
•    медицинска микробиология
•    медицинско образование
•    микология
•    молекулярна биология
•    неврология
•    невропатична и хронична болка
•    неврохирургия
•    неврофизиология
•    нефрология
•    обща медицина
•    онкология
•    ортопедия и травматология
•    осигуряване качеството в медицинската лаборатория
•    остеоартроза
•    остеопороза
•    оториноларингология
•    офталмология
•    паразитология
•    парентерално и ентерално хранене
•    патология
•    педиатрия
•    психиатрия
•    психосоматична медицина
•    психология на детското развитие
•    радиология
•    ревматология

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68