За рецензентите

•   Предложеният за печат материал се рецензира от двама независими рецензенти, с доказан професионализъм в съответната област. Те остават анонимни за авторите, освен ако не решат да се обявят.


•   Рецензентите запазват в тайна информацията, включена в  предоставения за печат материал до неговото публикуване (декларация – web site).

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68