Редакционна колегия

Главен редактор
Проф. д-р Борис БОГОВ
Медицински Университет - София
Университетска болница "Александровска"
Клиника по нефрология
02/ 923 02 63, 0879 87 80 45
 
Зам. главен редактор
Проф. д-р Златомир Коларов
УМБАЛ "Св. Иван Рилски"- София
Клиника по ревматология
 
Секретар
Доц. д-р Румяна Кръстева 
Медицински Университет - София
Университетска болница "Александровска"
Клиника по нефрология
 
Редакционна колегия

1. Академик  проф. д-р В. Митев
2. Проф. А. Гудев
3. Проф. А. Николов
4. Проф. А. Темелков
5. Проф. В. Димитрова
6. Проф. В. Миланова
7. Проф. В. Златков
8. Проф. Г. Начев
9. Проф. Г. Куртева
10. Проф. З. Каменов
11. Проф. Е. Паскалев
12. Проф. Е. Наумова
13. Доц. Е. Хаджиев
14. Доц. К. Ангелов
15. Проф. Л. Спасов
16. Чл.кор. проф. Л. Трайков
17. Проф. П. Симеонов
18. Проф. М. Маринов
19. Доц. Рамшев
20. Проф. Свинаров
21. Проф. Т. Попов
22. Проф. Л. Матева
23. Проф. Переновска
24. Проф. О. Георгиев
25. Проф. Р. Рашков
26. Проф. Р. Стоилов
27. Проф. Костадинов
28. Проф. Минчев
29. Проф. Петкова
30. Чл. кор. проф. Н. Петров
31. Проф. Митева
32. Проф. Хаджидеков
33. Проф. Салтиров
34. Проф. Ц. Кътова

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68