Разпространение

• безплатно разпространение до водещи медицински библиотеки, партньори и сътрудници на списанието;
•  абонамент чрез "Български пощи" ЕАД;
• абонамент чрез СБМС и собствена система на разпространение;
• свободна продажба чрез някои книжарници в София и страната;
• разпространение от фирми, частни или юридически лица, които подкрепят списанието финансово.
 
Адрес на редакцията:

Съюз на българските медицински специалисти
Център по опазване на общественото здраве

София 1431, ул. "Св. Георги Софийски" 1, ПК - 063 

Списание “Съвременна медицина”:
   
Каталожен номер: Сп111 (ЦМБ)
ISSN: 1311- 9982

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68