Новини и събития

На вниманието на медицинските дружества - членове на СБМС
подробно
Покана за участие в пети и шести модули по Програмата на С.Е.Е.А
подробно
Медицинска статистика за кардиолози
подробно
Общо Събрание на СБМС 21 юни 2016 г.
подробно
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ НА 17 ЮНИ 2016 Г. СИМПОЗИУМ НА ТЕМА "ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА"
подробно

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68