Новини и събития

Общо Събрание на СБМС 21 юни 2016 г.
подробно
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ НА 17 ЮНИ 2016 Г. СИМПОЗИУМ НА ТЕМА "ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА"
подробно
ОБУЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО В ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА
подробно
"РОЛЯ НА БИОМАРКЕРИТЕ В КАРДИОЛОГИЯТА" ПРОФ. Д-Р АСЕН ГУДЕВ
подробно
23 април (събота) 2016 г. Аула "Максима" УМБАЛ "Св. Екатерина" бул. Пенчо Славейков №52 гр. София Начало: 9:00 ч.
подробно
13-ти февруари (събота) 2016 г. Зала София, БЧК, бул. Джеймс Баучер №76, София, Начало: 9:00 ч.
подробно
27-ми февруари (събота) 2016 г. БАН, ул."15-ти ноември", София Голям салон Начало: 9:30 ч.
подробно

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68