Българско дружество по ревматология

Председател - Проф.д-р Румен Стоилов

Клиника по ревматология
УМБАЛ “Св.Иван Рилски”
ул. Урвич № 13, София-1612
тел.: 958 20 24

Секретар - Доц. д-р Иван Шейтанов

Клиника по ревматология
УМБАЛ “Св.Иван Рилски”
ул. Урвич № 13, София-1612
тел.: 958 18 54

Касиер - Д-р Силвия Маринчева

Клиника по ревматология                                                                                       УМБАЛ "Св. Иван Рилски"                                                                                      ул. "Урвич" №13, София-1612

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68