БР.5 / 2007 ТОМ 58 - Статии

бр.5 / 2007 том 58
 • Специален гост

  Обзорен материал върху проблеми от важно значение за лечебната практика.

 • Оригинални статии

  Оригиналните статии включват собствени проучвания върху пациенти подбрани на случаен принцип или хирургически интервенции, лабораторни и експериментални изследвания, анализи за себестойност на лечение и др.

 • Обзори

  Обзорите разглеждат актуални теоретични или практически проблеми обогатяващи медицинските познания, основа за нови класификационни схеми или лечебни подходи

 • Форум

  Рубрика с писма до редактора, обсъждане на публикувани в списанието материали или други актуални проблеми

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68