Артериална хипертония

М.Григоров, С. Джамбазов, М. Костов, Ст. Панчева, Б.Кузманов, В. Христов, М. Миланова

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Хипертонията остава основният рисков фактор за заболеваемост от сърдечносъдови заболявания и смърт. Честотата на заболеваемост се увеличава с напредването на възрастта и при хора с наднормено тегло, но контролът ú остава незадоволителен в световен мащаб. Ние обръщаме внимание на няколко неразрешени спорни въпроса, които могат да повлияят правилното лечение на хипертонията. Те включват: причините за увеличаване на случаите на хипертония и възможните начини да се забави този процес, особено чрез промени в начина на живот; необходимостта от цялостна оценка на риска от сърдечносъдови заболявания; основните проблеми при решението дали да се назначи медикаментозна терапия и избора на лекарства и важността от проучването на различните неустановени причини. 

Адрес за кореспонденция:
Д-р С. Джамбазов
бул. "Г. М. Димитров" № 1

София 1172

тел.М 02/962 54 52

e-mail: s.djambazov.hq@compleague.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68