Трансректална ултразвукова пункционна биопсия на простата

Цв. Генадиев, Д. Гайдаров, В. Велева, П. Петров

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Трансректалната пункционна биопсия на простатата е основен доказателствен метод за карцином на простатната жлеза. Целта на проучването е да анализираме резултатите от извършените трансректални пункционни, под ехографски контрол биопсии на простатата през последните 5 години. Анализът включва индикации, техника на манипулацията, ехографска характеристика, болка, профилактика, усложнения.
За периода 2001-2007 година в клиниката са извършени 140 трансректални пункционни секстантни биопсии на простата под ехографски контрол. Средната възраст на пациентите е 68,5г.(49-85). Средната стойност на простатоспецифичен тотален антиген е 57 ng/ml (4,5-500 ng/ml). Размерът на биопсичната игла е 18Gy, а дължината на препарата 1,5 до 2,2сm. При 89% от пациентите с увеличени стойности на тотален ПСА и/или суспектен участък от ректалното туширане се доказва карцином на простатата. При 95% от случаите с доказан простатен карцином ехографската находка от трансректалната ехография е хипохетероехогенна. Времетраенето на манипулацията е от 10 до 15 минути. Извъшва се без анестезия. Брой на пункциите от 6 до 16. Почти всички пациенти определят болката като незначителна, слаба. Извършена е профилактика с ципрофлоксацин за 10 дни при всички пациенти.

Ключови думи: трансректална пункционна биопсия на простата, карцином на простата


Адрес за кореспонденция:

Д-р Цветин Тр. Генадиев, дм
Клиника по урология
Университетска болница “Лозенец”
ул. „Козяк” №1
София 1407
Тел.: 9607 669
GSM: 0888 617 751
е-mail: genadievi@abv.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68