Клинични варианти на кожни метастази при пациентка с аденокарцином на гърдата

Ж. Казанджиева, К. Семкова, И. Ботев, С. Марина, Л. Странски

БР.5 / 2007 ТОМ 58 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Представяме 76-годишна пациентка с комбинация от кожни зостериформени нодуларни метастази, carcinoma erysipelatoides и изотопен феномен на Волф след предшестваща инфекция с Herpes zoster и 4 години след ексцизия на adenocarcinoma на дясната гърда. Кожните метастази от adenocarcinoma на гърдата обикновено са възловидни, но зостериформеното им разположение е много рядко. Още по-рядко наблюдавана е комбинацията от различни клинични варианти на кожни метастази при един и същ пациент. В литературата са описани само около 150 случая с изотопен феномен на Волф.

Ключови думи: кожни метастази, зостериформено разпределение, изотопен феномен на Волф, carcinoma erysipelatoides

Адрес за кореспонденция
Д-р Кристина Семкова
Катедра по дерматология и венерология
Медицински университет
ул. „Св. Г. Софийски” №1
София 1431
e-mail: kristina_semkova@yahoo.com

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68