Отворена срещу лапароскопска радикална простатектомия

Цв. Генадиев

БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Радикалната простатектомия е метод за лечение на карцинома на простатата в начален стадий. За първи път е извършена през 1905 г. с перинеален достъп. Днес операцията се извършва предимно с ретропубичен достъп или чрез лапароскопия.
Целта на проучването е да сравним оперативните резултати от първите случаи на отворени хирургични радикални простатектомии и лапароскопски радикални простатектомии и да направим извод за предимствата на двата метода.
 За периода 2002 – 2007 г. в нашата клиника са извършени 6 ретропубични радикални простатектомии и 23 лапароскопски радикални простатектомии. Сравняваме резултатите между първите 6 случая на двата метода според възраст, простатоспецифичен антиген, оперативно време, кръвозагуба, престой на уретралния катетър, обезболяване, болничен престой. Няма съществена разлика в предоперативните характеристики на двете групи пациенти. Средното оперативно време при отворената простатектомия е 6 часа, докато при лапароскопската е 9,5 часа. Направена е една ревизия на пациент с отворена простатектомия поради хеморагия. При лапароскопските случаи няма кръвопреливане и ревизия.
Лапароскопската радикална простатектомия отнема повече оперативно време, но пациентите са с по-кратък период на възстановяване, ниска кръвозагуба и незначителна следоперативна болка.

Ключови думи: радикална отворена простатектомия, радикална лапароскопска простатектомия, предимства


Адрес за кореспонденция:
Д-р Цветин Генадиев
Клиника по урология
Университетска болница “Лозенец”
ул. Козяк № 1
София 1407 
тел: + 359 02 96 07 669
е-mail: genadievi@abv.bg

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68