Useful links

Указания за авторите в областта на здравеопазването:

http://mulford.mco.edu/instr/

 

Връзки от страницата на ЦМБ - МУ София:

http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/cmb79.html

 

Български лекарски съюз:

http://www.blsbg.com/index.html

 

Eureth.net - Етика в медицината и биотехнологията - Европейска информационна мрежа с българско участие

http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/cmb8_projects_bg.htm

 

Google + Facebook Twitter LinkedIn

e-mail: ubulms@gmail.com 
telephone 0897 07 18 68