Новини и събития

- Уебсайта на EUROTOX http://www.eurotox.com/en/web/new-book-problems-of-toxiclogy/ - Уебсайта на Българско Дружество по токсикология (http://www.bgts.tasatbg.com/) - Уебсайта на НАТО SfP 984082 (http://opcdiagnostic.org/)
подробно
15 март и 22март 2014, от 9 ч.в заседателната зала на Централно управление на БАН
подробно
28 - 31 май 2014 г., Национален дворец на културата, София,
подробно

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68