БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - Статии

бр. 1 / 2008 том 59
  • Специален гост

    Обзорен материал върху проблеми от важно значение за лечебната практика.

  • Оригинални статии

    Оригиналните статии включват собствени проучвания върху пациенти подбрани на случаен принцип или хирургически интервенции, лабораторни и експериментални изследвания, анализи за себестойност на лечение и др.

  • Обзори

    Обзорите разглеждат актуални теоретични или практически проблеми обогатяващи медицинските познания, основа за нови класификационни схеми или лечебни подходи

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68