БР. 1 / 2008 ТОМ 59 - ОБЗОРИ

бр. 1 / 2008 том 59
  • Я. Симова

    Възможности на някои неинвазивни съдови изобразителни методи за оценка на пациенти със сърдечно-съдови заболявания

e-mail: ubulms@gmail.com
телефон 0897 07 18 68